Viešoji įstaiga
Kelmės profesinio rengimo centras

Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos 2018 III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 metinis
Nepriklausomo auditoriaus išvada 2017 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 metinis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 metinis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 metinis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 metinis Aiškinamasis raštas 2015 metinis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 II ketvirtis


Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 I ketvirtis


Finansinių ataskaitų rinkinys 2013 IV ketvirtis


Finansinių ataskaitų rinkinys 2013 III ketvirtis


Finansinių ataskaitų rinkinys 2013 II ketvirtis


Finansinių ataskaitų rinkinių archyvas