Į

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė    Tytuvėnai 

Elektroninis dienynas


IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS
PROJEKTAS NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0033
„VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO PROFESINIO
MOKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

Informacija apie projektą


2021-06-18 Kelmės skyrius. 2001 m. Kražiuose gimė graži idėja: suburti kuriantį rajono jaunimą į šventę ,,Medeinei pašaukus“. Buvo ir pertraukų, buvo keičiamos baigiamojo renginio vietos - konkurso apdovanojimai rengti Medžiokalnyje, kultūros centre, Kražių gimnazijos salėje. Šįkart renginys vyko gimnazijos kiemelyje. Kūrybą aptarė “Bičiulio” redaktorė, poetė Ona Jautakė, dovanas ir premijas įteikė A. Monkauskaitės fondo vadovė L. Balčiūnienė ir Rotary klubo sekretorius A. Geštautas. Paskatinamuosius prizus teikė ir Kražių seniūnija, ir Kražių Sarbievijaus kultūros centras, ir klubas “Vieversys”, ir “Bičiulio” redakcija. Mums smagu, kad būtent “Bičiulio” dovanos atiteko klubo “Be rėmų” narei G. Klimašauskaitei, GV 0/1 gr. mok. Mokinę konkursui rengė klubo vadovė, mokytoja D. Griškevičienė.


Jaunimui - aukštą profesinę kvalifikaciją

Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras, siekdamas mokiniams suteikti aukštą profesinę kvalifikaciją, balandžio mėnesį prekybos srities specialybių besimokantiems mokiniams organizavo praktinius profesinius mokymus „Elektroniniai kasos aparatai ir kasos sistemos“. 5 dienų mokymai vyko Šiaulių profesinio rengimo centro Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre. Mokiniai turimus profesinius įgūdžius tobulino dirbdami su naujausiomis kasos sistemomis, elektroniniais kasos aparatais, pildė pirkimo-pardavimo apskaitos dokumentus.

Mokymai vykdyti įgyvendinant projektą „Profesinių praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniuose praktinio mokymo centruose Šiaulių profesinio rengimo centre“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0024.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis


2021-06-11 Tytuvėnų skyrius. 2021 m. gegužės mėnesį Zarasų profesinėje mokykloje nuotoliniu būdu vyko respublikinis meistriškumo konkursas ,,Svarbiausia - svečias 2021”. Konkurse varžėsi mokiniai, besimokantys pagal kaimo turizmo organizatoriaus ir svečių aptarnavimo darbuotojo mokymo programas. Tytuvėnų skyrių atstovavo kaimo turizmo organizatoriaus specialybės antro kurso mokinė Aistė Astrauskytė, kuri iškovojo garbingą trečiąją vietą. Mokinę ruošė vyr. profesijos mokytoja Rasa Martinkienė.


2021-06-07 Kelmės skyrius. Visi žino posakį, kad žmogus per savo gyvenimą turi pastatyti namą, užauginti vaiką ir pasodinti medį. Mūsų mokiniams dar viskas prieš akis: ir namus pastatys, ir vaikus užaugins. O šią programą pradeda įgyvendinti sodindami medžius prie mūsų mokyklos: GV8/1, GR8/1, A9/4 grupių mokiniai su savo auklėtojomis Sigita Baltrušaitiene, Asta Gedvygiene ir Daiva Jociene. 


2021-06-02 Kelmės skyrius. Edukacinė programa ir orientacinis žaidimas Baublių muziejuje. Tai paskatinimas mokiniams už gerą jungimąsi į pamokas nuotolinio mokymo metu, o 1g - ir artimesnis susipažinimas su Dionizu Poška ir jo kūryba. Abi komandos atliko užduotis gerai, tik vyresniukai nebūt vyresnėliais - aplenkė devintokus. Bet visiems buvo įteikti pažymejimai, sėkmingai įveikus edukacinę programą. Neformaliojo ugdymo vadovė Dalia Griškevičienė.


2021-05-30 Kelmės skyrius. Gegužės 23 – 29 dienomis mūsų mokyklos profesijos mokytojos Skaistė Valutienė ir Asta Gedvygienė bei profesinio mokymo skyriaus vedėjas Jonas Valutis lankėsi Lenkijoje, Grybov ir Novy Sacz miestuose pagal „Erasmus+“ projekto Nr. 2019-1-LT01-KA102-060104 ,,Tarptautinė praktika ATEIČIAI: modulinė statyba, veganų ir vegetarų virtuvė, elektromobiliai ir hibridiniai automobiliai” programą. Labai džiaugiamės, kad šis regionas palaiko su mūsų mokykla glaudžius bendradarbiavimo santykius ir priima mūsų įvairių specialybių mokinius trumpalaikei praktikai, įdarbina įvairiose įmonėse, padeda kelti profesinę kvalifikaciją ir gauti daugiau profesinių įgūdžių. Vizito metu lankėmės keliose profesinėse mokyklose, mokinių praktikos įmonėse, susipažinome su jų įdarbinimo, apgyvendinimo sąlygomis. Grybov gimnazijoje diskutavome apie mokymo programas, mokinių motyvaciją, Lietuvos bei Lenkijos švietimo sistemos panašumus ir skirtumus, darbo ypatumus pandeminės situacijos metu, apžiūrėjome mokyklos materialinę bazę. Po užsiėmimų galėjome „akis paganyti“ ir kojas pramankštinti įspūdingoje to krašto gamtoje: aplankėme Krynica Zdroj, popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo vietą, Zakopanę, Krokuvą ir Veličkos druskų kasyklas.


2021-05-27 Kelmės skyrius. Mokyklos aktyvas dalyvavo pokalbyje - susitikime “Savanorystė - kas tai?” su Kelmės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatore V. Samušiene ir D. Noraite-Borusiene, Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ vadove. Viešnios pristatė savanorystės idėjas, papasakojo apie privalumus stojant į aukštąsias mokyklas, apie savanorio įgaunamus ar sutvirtinamus gebėjimus.


2021-05-26 Kelmės skyrius. Mokyklos komanda „KPRC sveikuolės bitutės“ dalyvavo “Žaliosios olimpiados odisėjos“ I-ojo etapo praktinėje užduotyje. Komandą sudarė mokinės iš skirtingų grupių: II G – Ema Kančauskytė, GV9/1 gr. - Kamilė Miliauskaitė, Jurgita Antanavičiūtė, Deimantė Kančelkytė, GV0/1 gr. - Justina Juozaitytė ir Deimantė Bertašiūtė. Praktinės užduoties tikslas - identifikuoti mokyklos bendruomenėje egzistuojančią aplinkosauginę problemą ir parengti ją išsprendžiantį projektinį pasiūlymą. Mokyklos bendruomenė galėjo paruošti ir pristatyti tik vieną projektą, tačiau tuo projektu buvo  galima pateikti net kelių aplinkosauginių problemų sprendimą. Mokyklos komanda, padedant biologijos mokytojai Vilmai Lučinskienei ir profesijos mokytojai Astai Gedvygienei, užduoties vykdymui pasirinko temą „Gera sveikata ir gerovė“. Komandos narės  išsiaiškino sveikos mitybos problemą mokykloje, numatė priemones jai spręsti. Projekto pristatymo rezultatas maloniai nustebino, nes bendroje rezultatų lentelėje komanda užėmė 18 v. iš 89 respublikiniame projekte dalyvavusių komandų.


2021-05-20 Kelmės skyrius, Komisijos literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams vertinti ir jų eiliškumui nustatyti nutarimu R. Biržinytės 2021-ųjų metų literatūrine premija įvertinta mūsų mokyklos mokytojos Dalios Griškevičienės poezijos knyga „Ne-/išėjusioji“. Mokytoja yra mokyklos kūrėjų klubo „Be rėmų“ įkūrėja ir vadovė, aktyvi Kelmės rajono literatų klubo „Vieversys“ narė, Lietuvos NRS narė. Jos kūrybos galima rasti almanachuose „Ką vilbena Kražantė“, „Klausau, kaip skamba gyvenimas“, „Giedok, volungėle, žydėk, sudulėle“, Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos „Poezijos pavasarėlio“ rinkiniuose, ne tik rajoninėje, bet ir respublikinėje spaudoje. Jau yra išleistos dvi autorinės knygos, bet „Ne-/išėjusioji“ – pirmoji D. Griškevičienės knyga.  Laureatei vardinę juostą užrišo ir liudijimą įteikė Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas, Egidijus Ūksas, o šiltai ir išradingai sveikino Kelmės PRC direktorius M. Čerkauskas ir pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė, kolegė A. Slunksnienė, Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja I. Janušienė, “Bičiulio” redaktorė O. Jautakė, tarybos narės E. Kvietkuvienė ir J. Skeberdienė, “Vieversio” literatai, klubo „Be rėmų“ nariai, draugai.

Puslapiai