Į

 

 

 

 

 

 

 

KPRC facebuke  Elektroninis dienynas


Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštis, grupė K19


Ugdymo proceso įgyvendinimo 2020–2021 mokslo metais tvarka


VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro  metodinių grupių ir metodinės tarybos veiklos nuostatai

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro įstatai 

VšĮ kelmės profesinio rengimo centro elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

VMI parengtas informacinis  pranešimas korepetitoriams  plačiau...   plačiau 2.....

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 

Mokymo proceso grafikas 2019 -2020 m.m. I pusmetis Kelmės skyrius

Mokymo proceso grafikas 2019-2020 m.m. Tytuvėnų skyrius

2020-2021 m.m. vykdomų mokymo programų įgyvendinimo planas

Veiklos vertinimo kriterijų aprašas 2018 m. projektas

Pamokų tvarkaraštis

Kelmės skyrius

Tytuvėnų skyrius 


Profesinio mokymo darbo režimas 2019-2020 m.m. I pusmetis

Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa 2019-2020 m.m.

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa 2019-2020 m.m.

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa 2019-2020 m.m.

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa 2019-2020 m.m. 

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa 2019-2020 m.m. 

Floristo tęstinės modulinės profesinio mokymo programos pamokų laikas 

Mokinių elgesio taisyklės. Skaityti...

Pažyma pamokų teisinimui

Neformaliojo švietimo planas Kelmės skyrius

Mokinių tarybos nuostatai Skaityti...

Jungtinės mokinių tarybos nuostatai. Skaityti...

Būrelių darbo grafikas. Kelmės skyrius Tytuvėnų skyrius