Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 616) 59 643

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 

Jungtinio projekto "Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame prktinio mokyme centre" tvarkaraštis


UTA (ugdymo turinio atnaujinimas)


Pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m. m. II pusmetis

Kelmės skyrius

Tytuvėnų skyrius_pirminis mokymas

Tytuvėnų skyrius_tęstinis mokymas


Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštis 2023 m.

Kelmės skyrius

Tytuvėnų skyrius

2022 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr.V-748 pakeistas Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas (Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Susipažinti su dokumentu galite ČIA


Būrelių tvarkaraštis 2022/2023 m.m.

Tytuvėnų skyrius


2022/2023 m.m. vykdomų mokymo programų įgyvendinimo planas


Tęstinio mokymo pamokų laikas 2022/2023 m.m.

Kelmės skyrius

Tytuvėnų skyrius


Pamokų tvarkaraštis floristo tęstinio mokymo programos


Pamokų laikas

Kelmės skyrius

Tytuvėnų skyrius


Mokymo proceso grafikas I ir II pusmečiai 2022/2023 m.m.

Profesinio mokymo darbo rėžimas Kelmės skyrius

Kelmės skyrius

Tytuvėnų skyrius


VšĮ KPRC kompetencijų vertinimas 2022 m.

Kelmės skyrius IV ketv.

Kelmės skyrius

Įsakymas "Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Įsakymas "Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos parašo patvirtinimo" pakeitimo


Neformaliojo švietimo planas
Tytuvėnų skyrius
Neformaliojo švietimo darbo planas 2021/2022 m. m.

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro  metodinių grupių ir metodinės tarybos veiklos nuostatai

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro įstatai 

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

VMI parengtas informacinis  pranešimas korepetitoriams  plačiau...   plačiau 2.....

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 

Mokinių elgesio taisyklės. Skaityti...

Pažyma pamokų teisinimui

Mokinių tarybos nuostatai Skaityti...

Jungtinės mokinių tarybos nuostatai. Skaityti...