Į

                                                                                                                         

                                                                                                                                            

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė    Tytuvėnai 

Elektroninis dienynas

Karjeros paslaugos

Karjeros paslaugas mokykloje teikia:

 

● atsakinga už Ugdymą karjerai - karjeros koordinatorė Kelmės skyriuje Vilma Lučinskienė,
el. paštas: villuc@gmail.com, tel.: 860602481

 

 

 

 ● atsakinga už Ugdymą karjerai - karjeros koordinatorė Tytuvėnų skyriuje Regina Tvaskūnienė,

 el. paštas: rsonetukas@gmail.com , tel.867044148.
 

● mobili Karjeros konsultantė Kelmės rajono ugdymo įstaigoms - Sniegina Urbutienė, el. paštas: kelme.smc.pitas@takas.lt,

tel. 8 60126414


Ugdymas karjerai apibrėžiamas kaip kryptingas asmens bendrųjų ir karjeros kompetencijų plėtojimas kuriamosios sąveikos pagrindu.

Karjera – tai socialiai reikšmingų žmogaus veiklų seka per visą jo gyvenimą.

Pagrindinis tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, toliau tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

Uždaviniai.

Siekiama, kad mokiniai:

v      pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;

v      rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;

v      remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;

v      vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;

v      mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų bei tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

v      būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Kokia ugdymo karjerai paslaugų sistemos misija ir vizija?

Misija – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas ir padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie taptų asmenimis, gebančiais sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, pasirinkti ir įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo.

Vizija – asmens savirealizacijai padedanti, asmeniui ir visuomenei naudinga, veiksmingai funkcionuojanti ir finansiškai tvari mokiniams teikiamų karjeros paslaugų sistema, kuri yra integrali bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sistemos dalis.

 

Kokias kompetencijas įgyja mokiniai?

Mokinio karjeros kompetencijos yra šios:

 •  savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
 • karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
 • karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);
 • karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).
 •  

Paslaugos:

 1.    Mokinių, jų tėvų bei mokytojų konsultavimas profesinės karjeros klausimais.
 2.    Mokinių, jų tėvų bei mokytojų informavimas karjeros klausimais.
 3.    Mokinių asmeninių savybių, interesų, nuostatų, vertybių įvertinimas, siekiant sudaryti tinkamą karjeros planą.
 4.    Mokinių informavimas bei konsultavimas darbo paieškos klausimais.
 5.    Profesinio veiklinimo organizavimas.

 

Ugdymo karjerai paslaugas mokykloje teikia:

Ø      karjeros koordinatorius, 

Ø      socialinis darbuotojas,

Ø      klasių auklėtojai,

Ø      mokytojai.

 

Daugiau informacijos rasite mokinių ugdymo karjerai svetainėje www.mukis.lt

 

Pagrindiniai dokumentai:

 

Metodinė medžiaga:

 

Literatūra

 

 

Metodinis leidinys jaunimui, siekiančiam įgyti profesiją ir planuoti karjerą.
Autoriai: Diana Armalienė, Rimgailė Kriščiūnaitė

Metai: 2009

 

Parsisiųsti

 

 

Leidinys, kuriame pateikiami patarimai, kaip teisingai pasirinkti karjeros kryptį ir valdyti savo karjerą.
Parengė: Švietimo mainų paramos fondas
Metai: 2009

 

 

Parsisiųsti

 

 

 

 

 

 

Naudingos nuorodos mokiniams

www.aikos.smm.lt

 

 


 

Ugdymo karjerai skyrius

http://kps.lmitkc.lt/

 

 

 

 


 

 

 

Atnaujinta Euroguidance interneto svetainė http://www.euroguidance.lt – profesinio informavimo ir konsultavimo specialistams skirtas portalas, kuriame rasite:

 • informacijos apie Lietuvos švietimo sistemą;
 • orientavimo karjerai sistemų Lietuvoje ir kitose Europos šalyse aprašymus;
 • aktualius teisinius ir metodinius dokumentus;
 • nuorodų į kvalifikacijos tobulinimo kursus;
 • įvairios metodinės medžiagos (leidinių, testų, filmų apie profesijas...);
 • orientavimo karjerai veiklos ir projektų gerosios patirties pavyzdžių;
 • aktualias bibliografines rodykles ir nuorodas į interneto šaltinius;
 • kitos kasdienei veiklai aktualios informacijos.

 

Tai nauja ugdymo karjerai informacinė svetainė!

Joje galima rasti įdomių žaidimų, testų, filmų apie įvairias profesijas. Svetainės adresas: http://www.mukis.lt/

 

TESTAI
Profesijos pasirinkimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

Asmenybės kryptingumo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS
Profesijų vadovas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

http://www.cvonline.lt/

Profesijų klasifikatorius

http://www.darborinka.lt/mod/klasifikatorius/

INFORMACIJA APIE STUDIJAS
www.aikos.smm.lt

www.kalba.lt

www.studijos.lt/mokymo_programos

 

Darbo pasiūlymai

http://www.dirba.lt.

Darbo ir karjeros portalas Dirba.lt yra vienas lankomiausių darbo portalų Lietuvoje, kurį aplanko šimtai tūkstančių žmonių.

Portale surasite daugybę darbo pasiūlymų į kuriuos galėsite kandidatuoti.

Tai bus Jūsų pirmieji karjeros žingsniai darbo rinkoje:
1. Apsilankykite portale Dirba.lt ->http://www.dirba.lt
2. Susikurkite savo CV ->http://www.dirba.lt/naujas/3
3. Kandidatuokite į daugybę darbo pozicijų ->http://www.dirba.lt/siulo-darba

Bendra informacija ir patarimai kaip lengviau įžengti į darbo rinką:
http://www.dirba.lt/straipsniai

Aktualiausi straipsniai:
- Gyvenimo aprašymo (CV) rengimo taisyklės
http://www.dirba.lt/cv-rengimo-taisykles
- Kaip greičiau susirasti darbą?
http://www.dirba.lt/kaip-greiciau-susirasti-darba
- 10 taisyklių, kaip tinkamai kalbėti su darbdaviu telefonu
http://www.dirba.lt/straipsniai/10-taisykliu-kaip-tinkamai-kalbeti-su-darbdaviu-460.html
- Keturi karjeros planavimo žingsniai, kurie padės Jums apsispręsti
http://www.dirba.lt/straipsniai/keturi-karjeros-planavimo-zingsniai-kurie-pades-464.html
- 5 patarimai, kaip teisingai parengti kreipimosi laišką
http://www.dirba.lt/straipsniai/5-patarimai-kaip-teisingai-parengti-kreipimosi-465.html
- Kaip be priekaištų parengti gyvenimo aprašymą? I dalis
http://www.dirba.lt/straipsniai/kaip-be-priekaistu-parengti-gyvenimo-aprasyma-i-469.html
- Kaip be priekaištų parengti gyvenimo aprašymą? II dalis
http://www.dirba.lt/straipsniai/kaip-be-priekaistu-parengti-gyvenimo-aprasyma-ii-470.html
- Kaip be priekaištų parengti gyvenimo aprašymą? III dalis
http://www.dirba.lt/straipsniai/kaip-be-priekaistu-parengti-gyvenimo-aprasyma-iii-471.html