Į

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė    Tytuvėnai 

Elektroninis dienynas


2020-01-27 Kelmės skyrius. VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro fizikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė Skaistė Valutienė dalyvavo nuotoliniuose profesinių kompetencijų tobulinimo mokymuose. Mokymų tematika –  skaitmeninės mokymosi aplinkos Moodle ir jos priemonių praktinis taikymas ugdymo procese. Mokymų metu mokytoja sukūrė virtualios mokymosi aplinkos Moodle kursą "Spalvininkystės ir spalvotyros pagrindai". Pasinaudojant šiuo kursu, buvo vedamos pamokos multimedijos paslaugų teikėjo specialybės I-o kurso MG 9-1 gr. mokiniams. Kurse buvo naudojami šios skaitmeninės veiklos ir ištekliai – vikis, duomenų bazė, failas, uždavinys, H5P, testas, URL, atsiliepimai ir kt. Šių pamokų tikslas – gerinti  mokinių skaitmenines kompetencijas -  informacijos ir medijos priemonių naudojimo raštingumas, bendravimas ir bendradarbiavimas skaitmeninėje erdvėje, skaitmeninio turinio kūrimas ir kt.. Mokiniai dirbo grupėse, bendradarbiaudami kūrė vizualinius kūrinius ir jų duomenų bazes, planavo veiklas, kėlė darbus į skaitmeninę aplinką, vertino ir komentavo kitų darbus. Mokytoja yra sukūrusi  Multimedijos paslaugų teikėjo mokymo programai visų mokymosi modulių kursus, kurie prieinami KPRC  mokiniams adresu https://kprc.vma.lm.lt/.