Į

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė    Tytuvėnai 

Elektroninis dienynas


2020-01-29 Kelmės skyrius. Tradiciškai Jungtinė Mokinių taryba - Kelmės ir Budraičių skyriaus Mokinių tarybų nariai - renkasi pora kartų per metus aptarti pažangumo ir lankomumo rezultatų, numatyti bendrus renginius. Neformaliojo švietimo organizatorė D. Griškevičienė susitikimą pradėjo pratimu - aktyvatoriumi "Bosas. Lyderis." Pirmojo pusmečio pasiekimus apžvelgė mokyklos pavaduotoja, atliekanti direktoriaus pareigas, S. Jakšienė. Metodininkė I. Navickienė priminė elektroninio dienyno galimybes, o posėdžio viešnios - LMS Kelmės rajono mokinių savivaldų Informavimo centro pirmininkė M. Laurinavičiūtė ir programą "Žemė" kuruojanti A. Eitmantytė pristatė sąjungos tikslus, uždavinius, pagrindines veiklas ir pakvietė įsijungti į būrį mūsų mokyklos mokinių savivaldos narius. Jaunimo reikalų koordinatorė V. Samušienė apžvelgė jaunimo politiką, Kelmės skyriaus Mokinių tarybos pirmininkė D. Sabutytė pateikė pasiūlymą dėl bendro renginio, skirto mokyklų bendruomenių metams. Tytuvėnų skyriaus Mokinių tarybos atstovai diskutavo dėl stojimo į LMS Kelmės Centrą.