Į

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė    Tytuvėnai 

Elektroninis dienynas


2021-03-10 Kelmės skyrius. Paminėti Kovo 11-osios susirinko gausus mokinių skaičius, ne tik Mokinių tarybos nariai. Susirinkuosius sveikino pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus pareigas, Saulė Jakšienė, Kelmės rajono savivaldybės tarybos narė Janina Skeberdienė, Mokinių tarybos pirmininkė Dija Sabutytė. Neformalaus švietimo org. D. Griškevičienė kartu su Gabriele Baršyte pristatė video - pasaulio lietuvių, buvusių kelmiškių ar buvusių mūsų mokyklos mokinių sveikinimus kraštiečiams ir mokyklos bendruomenei. Popietės dalyviams šilti žodžiai skriejo iš JAV, Italijos, Vokietijos, Ispanijos, Vengrijos, Olandijos ir Anglijos. Kas pasakojo kaip švenčiamos tradicinės lietuviškos šventės, kas kepė trispalvius sausainius, kas skaitė savos kūrybos eiles, kas pasakojo apie lietuvišką sodelį, įkurtą svetur, kas tiesiog dalijosi pastebėjimais, kodėl taip svarbu išlaikyti tautinę tapatybę, gyvenant svetur - tačiau visi teigė viena: tai Lietuva jiems davė galimybę keliauti, mokytis, dirbti, gyventi, ir todėl jie visada jaučiasi esą savo šalies dalimi.