Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


Klubas “Be rėmų” surengė jaukų adventinį vakarą savo nariams ir bičiuliams. Skambėjo klubiečių Andriaus, Kristinos, Dianos, mokytojos Dalios eilės, Dariaus improvizacijos. Vakare eiles skaitė rajono literatų klubo “Vieversys” ir Tytuvėnų “Austėjos” klubo nariai: J. Šimkienė, L. Kelpšienė, D. Galbuogienė, klubo prezidentas V. Gulbinas, viešnia iš Šiaulių B. Krikščiūnaitė. Dainas ir eiles dovanojo “Vilbenės” duetas A. Orvidienė ir D. Risovienė. Atskirai reikia paminėti ir Liubinų šeimą: Vaclovą ir dvi Danutes. J. Gaubšienė, meno mėgėjų asociacijos “Mūza” vadovė, taip pat dalinosi savo kūryba. Bardai iš Raseinių D. Leveckis, R. Germanavičius ir A. Stakauskas, skaitovas D. Peckus puikiai įsiliejo į mūsų būrį ir praturtino vakarą. Labai miela, kad ir lietuvių kalbos kursus lankančios ukrainietės dalyvavo vakare. Vakaro pradžioje visi rašė šventinius palinkėjimus, kuriuos atsitiktine tvarka perskaitė vakaro pabaigoje. Svečiams padovanoti klubo “Be rėmų” magnetai - simbolis traukos ir bendrystės.