Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


Klubas “Be rėmų” išleido naują almanachą “BE RĖMŲ - ŽODŽIO RĖMUOSE”. Knygos redaktorė ir sudarytoja - mokytoja D. Griškevičienė. Iliustracijos - buvusios mūsų mokyklos mokinės Marijos Šimaitytės. Knygoje - 10 autorių, esamų ir buvusių mūsų mokyklos darbuotojų, mokinių.Išleido #LietuvosNepriklausomųjųRašytojųSąjunga. Spausdino #Ridsaleskūrybinėspaustuvė.


2022-03-03 Popietė su LK Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Šiaulių regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus atstovais.

Susitikimas "Tėvynė kaip motina viena" pradėtas Ukrainos himnu ir tylos minute žuvusiems už Tėvynę ukrainiečių kariams. Direktorius M. Čerkauskas priminė mūsų pilietinę pareigą ir pakvietė visą mokyklos bendruomenę ir toliau prisidėti visokeriopa parama kovojančiai Ukrainai. LK KPKT Šiaulių RKPKS vyresnysis verbuotojas, vyresnysis seržantas V. Juknevičius ir grandinis A. Navickis populiariai ir išradingai pristatė LK struktūrą ir tarnybos ypatumus. Už teisingus atsakymus popietės dalyviai gavo prizus.

Nuotraukos Gabija Remeikytė.

Už pagalbą ačiū Danielius Bukavičius ir visai 2g bei GA 1/1.


2022-03-02 Tytuvėnų skyriuje įvyko nacionalinio profesinio meistriškumo konkurso ,,Geriausias jaunasis automechanikas 2022“  pirmasis etapas. Konkurse dalyvavo 11 automobilių mechaniko specialybės mokinių. AM 19 gr. ugdytiniai Agnė Rekštytė ir Evaldas Dzindulis geriausiai išsprendė specialybės teorijos testą ir pateko į tolimesnį konkurso etapą.


Mokytoja Dalia Griškevičienė, klubo “Be rėmų” vadovė, dalyvavo respublikiniame kūrybiniame konkurse “Pašnekesiai su gėlėmis”, skirtame Jono Meko 100-osioms gimimo metinėms, ir tapo laureate. Iš viso konkurse dalyvavo 50 autorių - jų kūryba sudėta į tarptautinį (dalyvavo literatai iš Anglijos ir Airijos) to paties pavadinimo almanachą.


Lietuvių kalbos dienų 2022 m. kovo 7-11 d. savaitės renginių planas.


Artėjant Vasario 16-ąjai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai –  KPRC moksleiviai augina lietuvybės medį.


VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre atnaujintos gamybinio mokymo erdvės įgyvendinant priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui.

 


VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre įgyvendinta priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0033 „Viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro infrastruktūros atnaujinimas“, kuriai skirtas 494 548,64 Eur (keturių šimtų devyniasdešimt keturių tūkstančių penkių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų ir 64 ct) finansavimas.  Projekto metu  buvo investuojama į šias sritis:

Paslaugos asmenims: Virėjo; Padavėjo ir barmeno; Konditerio. Per 2021-uosius metus buvo įsigyta įranga ir būtini įrenginiai, atlikti patalpų remonto darbai, pritaikant jas naujos įrangos naudojimui;

Inžinerija ir inžinerinės profesijos: Automobilių mechaniko; Technikos priežiūros verslo darbuotojo. Mokymo programoms įgyvendinti įsigyta įranga ir būtini įrenginiai (baldai, transporto priemonė, automobilių mechanikų mokymo įranga, interaktyvus ekranas, traktorius, kombinuota sėjamoji, IT įranga).


2g, GM 0/1, GV 0/1 GA 0/1, GA0/2, GV 1/1 grupės kartu su istorijos mokytoja A. Valmontiene paminėjo Laisvės gynėjų dieną ir papildė savo mintimis apie laisvę "Laisvės minčių medį". Mokiniai sugiedojo Lietuvos himną, taip pat žiūrėjo ir aptarė dokumentinius filmus, o darydami testus, stengėsi atskirti, kur tiesa, kur melas ir analizavo faktų ir šaltinių tikrumą.

 

Puslapiai