Į

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė    Tytuvėnai 

Elektroninis dienynas


2020-01-29 Kelmės skyrius. Tradiciškai Jungtinė Mokinių taryba - Kelmės ir Budraičių skyriaus Mokinių tarybų nariai - renkasi pora kartų per metus aptarti pažangumo ir lankomumo rezultatų, numatyti bendrus renginius. Neformaliojo švietimo organizatorė D. Griškevičienė susitikimą pradėjo pratimu - aktyvatoriumi "Bosas. Lyderis." Pirmojo pusmečio pasiekimus apžvelgė mokyklos pavaduotoja, atliekanti direktoriaus pareigas, S. Jakšienė. Metodininkė I. Navickienė priminė elektroninio dienyno galimybes, o posėdžio viešnios - LMS Kelmės rajono mokinių savivaldų Informavimo centro pirmininkė M. Laurinavičiūtė ir programą "Žemė" kuruojanti A. Eitmantytė pristatė sąjungos tikslus, uždavinius, pagrindines veiklas ir pakvietė įsijungti į būrį mūsų mokyklos mokinių savivaldos narius. Jaunimo reikalų koordinatorė V. Samušienė apžvelgė jaunimo politiką, Kelmės skyriaus Mokinių tarybos pirmininkė D. Sabutytė pateikė pasiūlymą dėl bendro renginio, skirto mokyklų bendruomenių metams. Tytuvėnų skyriaus Mokinių tarybos atstovai diskutavo dėl stojimo į LMS Kelmės Centrą.


2020-01-27 Kelmės skyrius. VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro fizikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė Skaistė Valutienė dalyvavo nuotoliniuose profesinių kompetencijų tobulinimo mokymuose. Mokymų tematika –  skaitmeninės mokymosi aplinkos Moodle ir jos priemonių praktinis taikymas ugdymo procese. Mokymų metu mokytoja sukūrė virtualios mokymosi aplinkos Moodle kursą "Spalvininkystės ir spalvotyros pagrindai". Pasinaudojant šiuo kursu, buvo vedamos pamokos multimedijos paslaugų teikėjo specialybės I-o kurso MG 9-1 gr. mokiniams. Kurse buvo naudojami šios skaitmeninės veiklos ir ištekliai – vikis, duomenų bazė, failas, uždavinys, H5P, testas, URL, atsiliepimai ir kt. Šių pamokų tikslas – gerinti  mokinių skaitmenines kompetencijas -  informacijos ir medijos priemonių naudojimo raštingumas, bendravimas ir bendradarbiavimas skaitmeninėje erdvėje, skaitmeninio turinio kūrimas ir kt.. Mokiniai dirbo grupėse, bendradarbiaudami kūrė vizualinius kūrinius ir jų duomenų bazes, planavo veiklas, kėlė darbus į skaitmeninę aplinką, vertino ir komentavo kitų darbus. Mokytoja yra sukūrusi  Multimedijos paslaugų teikėjo mokymo programai visų mokymosi modulių kursus, kurie prieinami KPRC  mokiniams adresu https://kprc.vma.lm.lt/.


2020-01-23 Kelmės skyrius. Kelmės sporto centre vyko geriausių 2019 metų rajono sportininkų pagerbimo šventė. Dija Sabutytė, 2gb mokinė, išrinkta perspektyviausia 2019 metų Kelmės rajono sportininke. Be to, Dija yra aktyvi visuomenininkė, Mokinių tarybos pirmininkė. O Domas Žalandauskas, 2ga klasės mokinys, tapo perspektyviausiu 2019 m. sportininku automobilių sporte.


2020-01-23 Kelmės skyrius. Mokykloje viešėjo poetas, eseistas, rašytojas, literatūros kritikas ir mecenatas G. Bleizgys. Mokyklos bendruomenei klubo "Be rėmų" vadovė mokytoja D. Griškevičienė pristatė naujausią poeto knygą "Sūpavimas" ir aptarė jo kūrybą. Ištraukas iš įvairių knygų skaitė 2ga mokinė Miglė Palubinskaitė, klubo narės mokytojos Irena Navickienė ir Asta Gedvygienė.. Poetas dalijosi pastebėjimais apie rašymo ypatumus ir noriai atsakinėjo į klausimus.


2020-01-23 Kelmės skyrius. Multimedijos paslaugų teikėjo specialybės TM 9-1 ir GM 9-1 bei 1G, 2AG ir 2BG  grupių mokiniai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ partneris asociacija „Langas į ateitį“ skaitmeniniame konkurse „Įjunk Kalėdas!“. Konkurso tikslas – pasitelkus kūrybiškumą bei meninę saviraišką paskatinti jaunimą įgyti daugiau skaitmeninių žinių, jas įtvirtinti bei taikyti kūrybiškai.  Darbai atlikti su kompiuterinėmis grafikos programomis CorelDRAW, Gimp, Adobe Photoshop ir kt.


2020-01-23 Tytuvėnų skyrius jungiasi prie Pasaulinio žydų kongreso iniciatyvos #We remember, skirtos Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai, įsiamžindami nuotraukose su užrašu #Mes prisimename, pagerbdami Holokausto aukų atminimą ir skleisdami žinią, kad tai negali pasikartoti – nė vienai tautai, rasei ar socialinei žmonių grupei. Su grotažyme socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtos nuotraukos sausio 27 d., minėjimo metu, bus rodomos ant Aušvico – Birkenau koncentracijos stovyklos sienos.

2020-01-22  Sausio 14 dieną Tytuvėnų skyriuje vyko konkurso "GERIAUSIAS JAUNASIS AUTOMECHANIKAS 2020“ pirmasis etapas. Jame dalyvavo 14 automobilių mechaniko specialybės mokinių. Ugdytiniai Greta Jonutytė AM18 gr. ir Tomas Martyšius AM17 gr. pateko į antrą – regioninio konkurso etapą, kuris vyko sausio 22 d. Šiaulių PRC Mechanikos skyriuje. Konkurse dalyvavo po 2 mokinius iš penkių mokymo įstaigų. 

 


2020-01-15 Kelmės skyrius. Tęsdami pradėtą veiklą, “Profesionalų komanda” dalyvavo Kelmės turizmo ir verslo centro organizuotame renginyje, kur gilino žinias apie socialinio verslo reguliavimą ir teisinę aplinką. Mokiniai susipažino su socialinio verslo gerąja praktika Kelmės rajone, Lietuvoje ir užsienio šalyse.


2020-01-13 Tytuvėnų skyriaus bendruomenė pagerbė žuvusius už Lietuvos laisvę. Aktų salės fojė paruoštas stendas, skirtas Sausio 13-osios aukoms atminti. Mokiniai segėjo neužmirštuoles – gėles, simbolizuojančias, jog laisvės kovotojai nėra pamiršti. Stebėjome tiesioginę transliaciją iš iškilmingo minėjimo ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijos Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje. Po to vyko pilietiškumo pamokos. Dar kartą prisiminėme žmones, paaukojusius gyvybę, suteikusius mums Viltį į ateitį žengti Laisvės kelius. Mirtis prieš 29 metus šventė tik laikiną pergalę, Laisvės gynėjai visada bus gyvi mūsų širdyse.


2020-01-09 Kelmės skyrius. GMV9/1 grupėje, tęsiant prevencinį darbą, vyko valandėlė - susitikimas: "Asmens atsakomybė už savo veiksmus". Svečiuose Telšių VPK Kelmės rajono PK bendruomenės pareigūnė Vilma Ancikevičienė, kuri priminė mokiniams civilinę ir baudžiamąją atsakomybę už asmens veiksmus viešoje vietoje, aptarė pavyzdžius, diskutavo apie padėtį rajone ir respublikoje.

Puslapiai