Į

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė    Tytuvėnai 

Elektroninis dienynas


2019-10-17 Tytuvėnų skyriuje vyko susitikimas su Lietuvos Kariuomenės atstovu vyr. seržantu Dariumi Pilecku. Buvo įdomu išgirsti apie Lietuvos Kariuomenės struktūrą, jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, privalomąją pradinę karo tarnybą.


2019-10-17 Kelmės skyriuje vyko I kurso mokinių tėvų susirinkimas. Pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas, Saulutė Jakšienė trumpai informavo tėvelius apie situaciją mokykloje, pasidžiaugė ilgai laukta ir pradėta mokyklos renovacija. Profesinio mokymo skyriaus vedėjas J. Valutis pasidalino mokinių lankomumo problemomis, metodininkė I. Navickienė informavo apie prisijungimo galimybes prie el. dienyno, psichologė S. Urbelienė atkreipė dėmesį į bendravimo su paaugliais problemas. Tėveliai neformalioje aplinkoje, prie mokinių paruoštų vaišių, bendravo su grupių vadovais, administracija.


2019-10-16 Tytuvėnų skyriuje vyko ,,Akmens amžiaus fuksų krikštynos“. Jų metų pirmakursiai atliko paruoštas užduotis, parodė savo kūrybiškumą, drąsą, ištvermę bei gebėjimą dirbti komandoje. Po išbandymų bei priesaikos žodžių ,,fuksiukai“ tapo pilnateisiais mokyklos bendruomenės nariais.


2019-10-15 Kelmės skyrius. 1g, 2ga, 2gb, GMV 9/1 grupių mokiniai dalyvavo susitikime - prevenciniame pokalbyje “Prekyba žmonėmis” su Telšių VPK Kelmės PK bendruomenės pareigūne Vilma Ancikevičienė. Pokalbis buvo dalykiškas, įdomus ir gyvas. Mokiniai noriai atsakinėjo į pareigūnės klausimus, aptarinėjo prevencinius filmukus.


2019-10-15 Tytuvėnų skyriuje įvyko funkcinės civilinės saugos pratybos tema: ,,Įstaigos ESVG veiksmai koordinuojant darbuotojų, mokinių bei įstaigoje esančių lankytojų elgesį, įvykus gaisrui mokyklos patalpose“.

 


2019-10-12 Tytuvėnų skyrius. Floristo. specialybės TF19 grupės mokinės, vadovaujamos mokytojo Algirdo Bingelio, dalyvavo rudens kermošiaus šventėje Tytuvėnuose bei sukūrė kilimą ,,Rudens metamorfozė“.

 


2019-10-10 Tytuvėnų skyriaus bibliotekininkė Rima Laurinavičienė, mokytoja Rasa Martinkienė bei mokinės Vygantė Vaičiulytė, Gintarė Lukošiūnaitė ir Agnė Rekštytė dalyvavo Viktoro Gulbino poezijos knygos „Urbanistinis vienetas“ pristatyme, kuris įvyko Tytuvėnų miesto bibliotekoje. Susitikimo metu knygos autorius papasakojo apie savo kūrybą, atsakė į pateiktus klausimus, atliko savo kūrybos dainą.


2019-10-09 Kelmės skyrius. Dirbant pagal “Raktai į sėkmę” programą, kurioje savanorystė pripažįstama kaip viena iš pagrindinių bendruomenei naudingo darbo krypčių, Mokinių tarybos nariai ir GMV 9/1 grupės mokiniai dalyvavo seminare - mokymuose “Savanorystė - laikas pradėti”, kuriuos vedė Indrė Samytė, Europos solidarumo korpuso savanorių siuntimo koordinatorė ir Birutė Daugelienė, Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių mentorė, A.C. “Patria” savanorių centro darbuotojos. Mokiniai plačiau sužinojo apie savanorystę, apie savanoriškos veiklos galimybes, kokios yra sąlygos dalyvauti jaunimo savanoriškoje veikloje 2019 -2020m. Be to, JST programa yra pripažįstama 0,25 stojamojo balo, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.


2019-10-08 Kelmės skyrius. Grupė mokyklos mokinių, klubo “Be rėmų” narių su klubo vadove mokytoja D. Griškevičiene dalyvavo tradiciniuose Žemaitės skaitymuose, kurie vyko septintąjį kartą Žemaitės viešojoje bibliotekoje. Pranešimus apie Žemaitės kūrybą ir visuomeninę veiklą skaitė nemažas būrys literatūrologų. Bet mokiniams buvo įdomiausia susitikimas su kūrėjais: Žemaitės premijos laureatu Danieliumi Mušinsku ir poetu, literatūros kritiku Gintaru Bleizgiu.


2019-10-03 Kelmės skyrius. IG grupėje vyko sveikos gyvensenos valandėlė, skirta " Širdies dienai". Sveikatos priežiūros specialistė R. Stonienė papasakojo mokiniams, kaip širdies veiklą ir kraujospūdį įtakoja sveika gyvensena. 

Puslapiai