Į

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė    Tytuvėnai 

Elektroninis dienynas


GM 9/1 grupės - multimedijos paslaugų teikėjo specialybės - visi mokiniai sėkmingai išlaikė kompetencijų vertinimo egzaminą. Mokiniai laikyti egzamino atvyko po mokomosios praktikos, kurią sėkmingai atliko ne tik Kelmės rajono įstaigose ar firmose. Mokinius konsultavo ir egzaminui rengė IT mokytoja metodininkė S. Valutienė ir Žemaitės viešosios bibliotekos JIE vadovas, profesijos mokytojas R. Kančauskas
 


Skaitymo akcija "SKAITAU, VADINASI ESU"


“Akimirkų mozaika” - taip vadinasi klubo “Be rėmų” narės, GM 9/1 mokinės Kamilės Raubaitės pirmoji paroda, surengta mokykloje. Neformaliojo švietimo organizatorė D. Griškevičienė, pristačiusi parodą ir jos autorę, pasidžiaugė, kad vis daugiau jaunų žmonių įprasmina save kūryboje. Kamilę sveikinantis Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos JIE vadovas R. Kančauskas sakė, kad čia tik prasideda parodos kelias: vėliau ji keliaus į JIE erdves ir į kitas rajono bibliotekas. Parodos autorę sveikino ir pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė, ir Profesinio skyriaus vedėjas J. Valutis, ir IT mokytoja metodininkė S. Valutienė, ir Mokinių taryba, ir GM 9/1 grupė. Kamilę ypatingai nustebino M. Palubinskaitės perduotas siurprizas.

 


Tytuvėnų skyrius. Mokinių tarybos iniciatyva spalio 26 d. vyko filmų vakaras, skirtas Helovinui. Renginys buvo ypatingai įdomus: ugdytiniai rungtyniavo atlikdami užduotis KAHOOT programėlėje,žaidė žaidimus, dalyvavo orientacinėse varžybose.


Tytuvėnų skyrius. Spalio mėnesį vyko integruotas biologijos dalyko ir floristo mokymo programos projektas ,,AUGALAI - NUO SANDAROS IKI MENO KŪRINIŲ". Mokiniai prisiminė žiedo sandarą, mikroskopu tyrinėjo augalo dalis, kūrė floristines kompozicijas. 


Skelbiamas eilėraščių konkursas "Kukli pievų žolė iš Kelmės"


2021-10-29 Tytuvėnų skyrius. Parodėlė " PRISIMINTI. PADĖKOTI".TF21 gr. mokinių sukurtos floristinės kompozicijos artimųjų kapams papuošti. Keli darbai papuošė Tytuvėnų kapinėse palaidotų kunigų kapus. 

 


Žemaitės 100-osioms mirties metinėms paminėti mokykloje vyko Žemaitės skaitymai. Mokiniai patys rinkosi kūrinius ir klasėse po kelias minutes skaitė ištraukas iš Žemaitės apsakymų “Topylis”, “Marti”, “Petras Kurmelis”. Buvo prisiminti Žemaitės laiškai K.  Petrauskui, susirašinėjimas su P. Višinskiu, atvedusiu J. Žymantienę į literatūrą. Skaitymuose dalyvavo beveik visų grupių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo programas, mokiniai.
 


“Su meili Žemaitijē” - tokiu pavadinimu vyko edukacinė programa, skirta 100-osioms rašytojos Žemaitės mirties metinėms, kurią organizavo mokyklos klubas “Be rėmų” ir Mokinių taryba. Edukacinę programą vedė viešnios iš Plungės “Vingiorykštės”  - literatų klubo vadovė A. Daukantaitė ir klubo narė Daiva Rudelytė. Mokytoja J. Andrijauskienė perskaitė lietuvių kalbos mokytojos D. Griškevičienės “Dedikaciją Žemaitei”, V. Bielskytė, GV 1/1 gr., I. Biknevičiūtė, 2g, mokytojos A. Gedvygienė ir D. Griškevičienė perskaitė ištrauką iš Žemaitės “Topylio”, D. Bukavičius, 2g. pristatė bendrą Žemaitės viešosios bibliotekos ir mūsų mokyklos multimedijos specialybės mokinių darbą - animaciją Žemaitės kūrinių tematika “Rinkinėlis vaikams”. Viešnios puikiai įtraukė mokinius į veiklas: kartu sprendė žemaitiškai sudarytą kryžiažodį, mėgino įvardinti daiktus žemaitiškai, kartu dainavo ir spėliojo minkles.


2021-10-28 Tytuvėnų skyrius. NVŠ būrelio ,,Lyderystės ABC‘‘ mokiniai dalyvavo verslumo užsiėmimuose, kuriuos vedė amatų individualios įmonės ,,Jurgitėlės amatai‘‘ vadovė Jurgita Čiplytė. Ji būrelio dalyviams papasakojo apie veiklios asmenybės formavimą ir lyderystės kompetencijų ugdymą, kokia sėkminga verslo pradžia. Mokiniai su lektore diskutavo apie verslumo įgūdžių tobulinimą, atlikinėjo įvairias žaidybines užduotis.

Puslapiai