Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


2018-11-27 Tytuvėnų skyriuje konditerio specialybės mokinėms įvyko konkursas „Keksiukų karai“. Konkurso dalyvės turėjo atlikti įvairias užduotis: pasirengti technologinę kortelę, iškepti ir padekoruoti keksiukus, užsienio kalba išvardinti žaliavas bei jų kiekius, apibūdinti technologinius procesus, įvardinti gaminių pavadinimus ir iš kokios tešlos rūšies jie yra pagaminti, išspręsti kryžiažodį konditerine tematika. Vertinimo komisija įvertino atliktas užduotis, keksiukų skonį, išvaizdą, pateikimą ir paskelbė nugalėtojas. Prizines vietas iškovojo K17 grupės mokinės. D.Rimkutė užėmė pirmąją vietą, antrąją – L. Marozienė, trečiąją – B. Tarnauskaitė. Mokyklos bendruomenė, mokytojai ir mokiniai D.Rimkutės keksiukus pripažino kokybiškiausiais, skaniausiais ir estetiškiausiais. Konkurso dalyvės buvo apdovanotos diplomais, padėkos raštais ir asmeninėmis dovanėlėmis.


2018-11-26 Kelmės skyrius. Skatinant mokinių mokymosi motyvaciją, ugdant kūrybiškumą ir mokant teksto kūrimo subtilybių, modulio „Kopk aukštyn” pamokose dažnokai talkina žinomi rajono literatai. Pamoką apie straipsnio ir esė kūrimą kartu su mokytoja D. Griškevičiene vedė rajono literatų klubų „Austėja” ir „Vieversys” narė, žurnalistė J. Skeberdienė.


2018-11- 23 d. vyko iškilminga Kelmės sporto centro atidarymo šventė. Daug svečių, kelmiškių, moksleivių, sportininkų dalyvavo atidaryme, daug gražių sveikinimų ir linkėjimų buvo pasakyta. Mūsų mokyklos vadovai ir bendruomenė taip pat prisijungė prie sveikintojų būrio, pasidžiaugė nauju kaimynu  šalia mūsų mokyklos, naujomis jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo, sveikatos stiprinimo, varžybų ir renginių galimybėmis ir įteikė  pasveikinimo dovanėles.


2018-11-22 Kelmės skyrius. Vykdant projektą “Veikime kartu”, finansuojamą iš Kelmės rajono Jaunimo reikalų tarybos paskelbtos programos lėšų, grupė mokyklos mokinių su klubo “Be rėmų” vadove mokytoja D. Griškevičiene lankėsi Nemajūnuose, kur susipažino su dzūkiškų bandų kepimo ypatybėmis, klausėsi pasakojimo apie to krašto maisto kultūrą Nepriklausomos Lietuvos ir sovietų valdžios metais, išmoko naujų tarmiškų žodžių ir įrankių pavadinimų.


2018-11-22 Tytuvėnų skyriuje soc.pedagogė D. Navickienė su grupių vadovais vedė diskusiją „Sėkmės ir nesėkmės auklėjamajame darbe“. Visi pasidalino mintimis apie tai, kiek džiaugsmo teikia auklėtinių noras bendrauti, jų pasitikėjimas . Grupių vadovai išsakė jų nelengvame darbe iškylančias problemas, apsikeisdami patirtimi apie sprendimo būdus. Diskusijos dalyviai aptarė pagrindines auklėtojo savybes, kurios svarbiausios ugdytiniui (atsidavimas savo darbui, šiltas bei nuoširdus bendravimas, teisingumas, įvaizdis ir kt.).


2018-11-21 Tytuvėnų skyriuje vyko sporto vakaras, kurį organizavo sporto būrelių vadovas A. Katkauskis, kūno kultūros mokytoja S. Katkauskienė bei neformaliojo švietimo organizatorė J. Valatkienė. Mokiniai savo jėgas išbandė daugelyje rungčių: tinklinio, stalo teniso, smiginio, rankų lenkimo, kojos taiklumo, atsilenkimų bei prisitraukimų darymo. Nugalėtojai apdovanoti diplomais.


 2018-11-21 Tytuvėnų skyriuje vyko mokinių susirinkimas. Darbų ir civilinės saugos inžinierė D.Juknevičienė pristatė tabako gaminių vartojimo ribojimus,  akcentuodama baudas už rūkymą ir alkoholio vartojimą viešose vietose. Taip pat supažindino su pirotechnikos priemonių naudojimui keliamais reikalavimais bei neatsakingo elgesio su jomis pasekmėmis. Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja V.Nausėdaitė dar kartą priminė mokiniams jų pareigas, pakvietė išsakyti savo pasiūlymus, pageidavimus, pastabas jiems aktualiais klausimais.


2018-11-20 Kelmės skyrius. Mokyklos darbuotojai, atsakingi už mokyklos internetinės svetainės ir Facebook'o  puslapio administravimą, susitiko su lektore iš Vilniaus Gabija Lunavičiūte. Aptartas socialinių tinklų įvaizdžio kūrimo aktualumas šiandien, puslapių patrauklumo ir populiarumo svarba, išsiaiškintos klaidos ir jų nedarymo bei šalinimo būdai.


2018-11-20 Kelmės skyrius.  Lapkričio 19-25 dienomis visoje Lietuvoje vyko suaugusiųjų mokymo savaitė  „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį”. Kelmės r.savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras prisijungė prie akcijos ir suorganizavo šventę – mugę „Patirties skrynią atvėrus”, kurioje dalyvavo ir mūsų mokyklos moksleivių ir mokytojų komanda.  „Praeičiai ir dabarčiai susipynus” – tokią temą pristatė mokyklos madų šou būrelio merginos, vadovaujamos R.Palubinskienės. Stalus praeities ir dabarties temomis paruošė  mokytojos L.Gorienė ir A.Gedvygienė. Tautinius rūbus pasiuvo mokytoja D.Pranaitienė.

 

2018-11-20 Kelmės skyriaus pastatų restauratoriaus specialybės GR 8-1, GR 7-1, R 7-4 gr. mokiniai  su IT mokytoja Skaiste Valutiene dalyvavo praktiniame užsiėmime „Kompiuterinio projektavimo darbai“ Šiaulių profesinio rengimo centre.  Mokiniai susipažino su „Autodesk AutoCAD“ programos galimybėmis ir 3D projektavimu.

 

Puslapiai