Į

 (8 427) 61 075

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė    Tytuvėnai 

Elektroninis dienynas


2021-02-04 Tytuvėnų skyrius. Zoom platformoje vyko konkurso ,,GERIAUSIAS JAUNASIS AUTOMECHANIKAS 2021“ antrasis etapas. Mokyklą atstovavo ir geras teorines žinias pademonstravo AM19 gr. mokinės Agnė Rekštytė ir Veronika Vygantė Vaičiulytė.


Pagal investicinį projektą Energijos taupymo paslaugų modelį Viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro pastatuose 2020 m. atlikti mokyklos pastato energijos taupymo priemonių įdiegimo investiciniai darbai už 1203025 eurų. Apšiltintos pastatų išorinės sienos ir apšiltintas cokolis, apdailinant struktūriniu tinku. Apšiltintas pastato stogas ir pakeista stogo danga, pakeisti langai ir išorinės durys. Pakeisti elektros šviestuvai į energiją taupančius LED šviestuvus. Atnaujinti šilumos punktai ir šildymo sistema. Įdiegta patalpų mikroklimato palaikymo stebėsenos sistema. Energijos taupymo priemonių įdiegimas baigtas ir patvirtintas 2020-12-15 d. pasirašytu Darbų priėmimo aktu.


Tytuvėnų skyrius. 2021 m. sausio 21-22 d. vyko konditerio modulinės profesinio mokymo programos asmens įgytų kompetencijų vertinimas K19 grupės mokinėms. Būsimos konditerės, po sėkmingai išlaikytos teorinės dalies, praktinius gebėjimus demonstravo gamindamos įvairius konditerinius gaminius. Puikias teorines žinias bei labai gerus praktinius įgūdžius pademonstravo J.Dzimidienė, D. Vasiliauskienė, E. Šaliūtė. 10 mokinių buvo įteikti profesinio mokymo kvalifikacijos pažymėjimai. Tikimės, jog darbinės veiklos pradžia bus sėkminga ir taps puikiu startu tolesniems pasiekimams.


Tytuvėnų skyrius. 2021m. sausio 27-28 d. įvyko konkurso ,,GERIAUSIAS JAUNASIS AUTOMECHANIKAS 2021“ pirmasis etapas. Jame dalyvavo 12 Tytuvėnų skyriaus automobilių mechaniko specialybės ugdytinių. Geriausiai išsprendusios testo klausimus į antrą konkurso etapą pateko AM19 gr. mokinės: Agnė Rekštytė, Veronika Vygantė Vaičiulytė.


2021-01-21 Tytuvėnų skyrius. Kaimo turizmo specialybės mokiniai aktyviai dalyvavo didžiausio je nuotolinėje pamokoje ,,MOKOnomika";. Labiausiai mokiniams patiko šios pamokos: Svaro - ,,Kada aš tampu piliečiu?", Nerijaus Mačiulio -,,Kaip pinigai uždirba pinigus?", Natalijos Vėževičienės - ,,Kaip užsidirbti savo svajonei šiandien".


2021-01-15 VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras kartu su partneriais,  Mažeikių politechnikos mokykla, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla bei Kelmės profesinio rengimo centru, įgyvendina projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  statybos sektoriniame praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“. Plačiau...


2021-01-13 Kelmės skyrius. “Aš žinau laisvės kainą” - tokiu pavadinimu vyko renginiai VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre. Mokiniai, lankantys istorijos pamokas ir pasitardami su istorijos mokytoja A. Valmontiene, kūrė plakatus ir koliažus; M. Palubinskaitė, GM 0/1 gr. mokinė ir E. Jarušis, GM 9/1 gr. mokinys, padedami mokytojų S. Valutienės ir D. Griškevičienės, sukūrė respublikiniam konkursui video “Broliai Kybartai: 5 iš 11”. GMV 9/1 grupės mokiniai užrašinėjo savo tėvų atsiminimus apie 1991 Sausio 13-osios įvykius. Mokinių buvo paprašyta nepamiršti 8.00-8.10 val. uždegti žvakes languose kaip atminimo simbolį ir atsiųsti Mokinių tarybai - aktyviai į akciją įsijungė daug grupių ir mokytojų. Visus renginius užbaigė popietė “Aš žinau laisvės kainą”, kurios metu neformaliojo švietimo organizatorė apžvelgė renginius ir glaustai priminė istorinius įvykius, atvedusius Lietuvą į laisvę. Mokyklos mokytoja H. Kvietkauskienė dalijosi autentiškais savo šeimos išvyvenimas: jos vyras, taip pat mokyklos mokytojas E. Kvietkauskas, ir jos tėtis tomis atmintinomis dienomis buvo Vilniuje, prie Parlamento. Popietės metu buvo skaitomi užrašyti prisiminimai, skambėjo daina iš konkursinio darbo, pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė linkėjo jaunimui saugoti laisvę ir būti jos vertiems.


2021-01-13 Tytuvėnų skyrius. Mokyklos bendruomenė, paminėdama prieš 30 metų pasiektą pilietinę pergalę, prisijungė prie iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir savo namų languose dešimčiai minučių uždegė vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes. Ugdytiniai dalyvavo nuotolinėje atviroje istorijos pamokoje „Nenugalėta laisvė“, žaidė Kahoot žaidimą.


2021-01-04 Tytuvėnų skyrius. KT19 grupės mokiniai subūrė grupę ir dalyvavo konkurse „2021 metais linkiu Lietuvai, kad...“ Iš Valstybės pažinimo centro sulaukėme padėkos už originalų palinkėjimą, grupės linkėjimas viešinamas Valstybės pažinimo centro „Facebook“ platformoje.


2020-12-22 Projektas „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas VšĮ Šiaulių DRMC autodrome“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0030. Sutartis pasirašyta su Europos socialinio fondo agentūra dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0030 „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas VšĮ Šiaulių DRMC autodrome“. Plačiau...

Puslapiai