Į

                                                                                                                

                         

                                                     

Elektroninis dienynas

 (8 616) 59 643

Info@kprc.lt  

KPRC facebuke Kelmė ;
Tytuvėnai 


32-ąjį kartą degam atminties ir pagarbos žvakutes Sausio 13-osios įvykiams atminti - atmintis gyva, kol liudija.


Paskelbti priėmimo į profesinio mokymo programas terminai. Priėmimas į profesinio mokymo programas vykdomas vadovaujantis ŠMSM nustatytais bendrojo priėmimo terminais.
Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas): 2023-02-01 - 2023-02-17
Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas): 2023-06-01 - 2023-08-17
Papildomas priėmimas: 2023-08-21 - 2023-08-31
Laisvų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui: 2023-09-04 – 2023-11-20
Visos priėmimo datos: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/bendrojo-priemimo-terminai/. Mokytis galima pradėti jau nuo 14 metų. Asmenys iki 16 metų priimami mokytis į formaliojo profesinio mokymo programas, įgyvendinamas kartu su pagrindinio ugdymo programos dalimi. Profesinis mokymas gali būti pirminis arba tęstinis. Mokantis pagal pirminio mokymo programą įgyjama pirmoji kvalifikacija, greta kvalifikacijos galima įgyti pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Nusprendusieji siekti antrosios arba tobulinti jau turimą kvalifikaciją, ją gali įgyti tęstinio mokymo būdu.


Rugsėjo – gruodžio mėnesį vyko respublikinis kraštotyrinis – kūrybinis konkursas „Prisimink, išsaugok, kurk“. Konkursas skirtas R. Kalantos ir Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos metams. Tikslas – ugdyti pilietiškumą, domėjimąsi ir pasididžiavimą Lietuvos istorija. Vertinimo komisija III vietą skyrė Tytuvėnų skyriaus IG klasės mokiniams Edgarui Devolskiui ir Vimai Filipavičiūtei už darbą „R. Kalantos atminimo įamžinimas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę“. Mokinius konsultavo istorijos mokytoja Laima Pranckuvienė.


Specializuota komplektavimo valdyba (SKV) siekia, kad Lietuvos statybos pramonė žengtų koja kojon su pasaulinėmis tendencijomis tiek technologijų, tiek ir statybininkų darbo kultūros srityje. Jų nuomone, vienas efektyviausių kelių, siekiant šio tikslo – nuolatinės investicijos į jaunosios statybininkų kartos ugdymą. Todėl ir šiemet, kaip ir ankstesniaisiais metais, mokyklą pasiekė nauja paramos siunta: joje – įvairios statybinės medžiagos, kurios leis mokiniams pagerinti profesines kompetencijas. Profesinio mokymo skyriaus vedėjas J. Valutis


Mokyklos bendruomenė džiaugiasi kelmiškių geranoriškumu ir atsiliepimu į pagalbos prašymą: dovanojama patalynė, rankšluosčiai, skalbikliai, šampūnai, dantų pastos ir šepetėliai, saldumynai, makaronai, megztos šiltos kojinės, vaikams spalvinimo rinkiniai ir dar daugybė daiktų. O DIDELĮ AČIŪ sakome pirmiesiems suskubusiems: Kelmės specialiajai mokyklai, LSB Kelmės skyriui, Kelmės vartotojų kooperatyvui, Reginai Endriušaitienei, Janinai Skeberdienei, Astai Baltušienei.


Mokykloje ir toliau dirbama, stengiantis kiek galima daugiau padėti kovojančiai Ukrainai: žiemos atostogų metu abiejų skyrių mokytojai ne vieną dieną triūsė prie žvakių liejimo. Kolektyvas už ženklią paramą dėkingas gydytojui R. Kavaliauskui, A. Janavičiui, BĮ Liolių socialinės globos namų ir Vartotojų kooperatyvo “Kelmės prekyba” kolektyvams.

 


Sveikiname su gražiausiomis žiemos šventėmis ir linkime šilumos bei jaukumo Jūsų namams, prasmingų darbų ir naujų drąsių idėjų.


Kalėdinės popietės metu direktorius M. Čerkauskas ir pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė pasveikino mokyklos bendruomenę su artėjančiomis šventėmis, apžvelgė metų rezultatus. G. Baranausko, vertinimo komisijos nario, padarytų nuotraukų dėka visi galėjo pasidžiaugti grupių išradingumu. Komisijos nuomonę dėl įdomiausių kalėdinių akcentų paskelbė grupių vadovų metodinės komisijos pirmininkė R. Palubinskienė. Neformaliojo švietimo organizatorė D. Griškevičienė padėkojo Mokinių tarybai už darbą. Fizinio ugdymo mokytojas G. Gedvygas apdovanojo stalo teniso varžybų nugalėtojus. Nuotraukos D. Bukavičiaus


2022-12-14 Įvyko advento popietė ,,Pabūkime laukime“, kurią organizavo visa mokyklos bendruomenė. Į šventę buvo pakviesti ir buvę mokyklos darbuotojai. Jaukioje aplinkoje, skambant kalėdinėms giesmėms, posmams bei palinkėjimams, nusiteikėme gražiam Šv. Kalėdų laukimui. Meninę programėlę paruošė mokinių saviraiškos ir mišraus ansamblio būrelių mokiniai ir jų vadovės (Dalia Navickienė ir Renata Valatkienė). Stilizuotą advento vainiką gamino mokyklos floristės, kalėdinius kepinius ir kūčių stalo patiekalus ruošė mokyklos konditerės ir svečių aptarnavimo modulinės programos mokiniai ir jų specialybių mokytojos (Rima Bingelienė, Nijolė Rašimienė ir Rasa Martinkienė). Renginio metu visi vieni kitiems palinkėjome džiaugsmo, pagarbos, pasitikėjimo, ramių ir jaukių švenčių.

 


Gruodžio 5-9 dienomis VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Saulutė Jakšienė, metodininkė Vilma Lučinskienė ir profesijos mokytoja metodininkė Herma Kvietkauskienė kartu su  Kretingos technologijų ir verslo mokyklos komanda dalyvavo „Erazmus+“ profesinio mobilumo projekte „Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005115“. Projekto metu lankėsi Hamburgo Buxtehude profesinėje mokykloje,  susipažino su Vokietijos dualine profesinio mokymo sistema bei turtinga mokyklos materialine baze. Didžiulį įspūdį paliko viešnagė AIRBUS lėktuvų gamykloje bei Miniatiūrų muziejuje. Dalyviai lankė  žymias Hamburgo vietas, susipažino su šventiškai pasipuošusiu miestu.

Puslapiai